Vojnosanitetski Pregled

Basisinfo

Internasjonal tittel:

Vojnosanitetski Pregled

Print ISSN:

0042-8450         Periode: [1944 .. ]

Electronic ISSN:

2406-0720         Periode: [2002 .. ]

Språk:

Serbisk

Land:

Serbia

URL:

http://nsd.no/

Utgiver:

Institut za vojnomedicinske naučne informacije i dokumentaciju

ITAR-kode:

1031097

NPI Fagfelt:

Generell medisin

Kriterier

Vitenskapelig:

Vitenskapelig

Fagfellevurdering:

Fagfellevurdert

Forfatterkrets:

Nasjonal

Åpen tilgang

SHERPA RoMEO:

  Gray

DOAJ:

  Ja, er indeksert i DOAJ

UNIT-avtale:

  Nei, er ikke inkludert i de store UNIT-avtalene

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere