Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH)

Basisinfo

Internasjonal tittel:

Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH)

Print ISSN:

0128-7702         Periode: [1993 .. ]

Electronic ISSN:

2231-8534         Periode: [2007 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Land:

Malaysia

URL:

http://www.pertanika.upm.edu.my/JSSH.php

Utgiver:

Universiti Pertanian Malaysia

ITAR-kode:

1031072

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig samfunnsforskning

Kriterier

Vitenskapelig:

Vitenskapelig

Fagfellevurdering:

Fagfellevurdert

Forfatterkrets:

Internasjonal

Åpen tilgang

SHERPA RoMEO:

  N/A

DOAJ:

  Nei, er ikke indeksert i DOAJ

UNIT-avtale:

  Nei, er ikke inkludert i de store UNIT-avtalene

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.5 0.9192

Logg inn for å kommentere