Zbornik Veleučilišta u Rijeci

Basisinfo

Original tittel:

Zbornik Veleučilišta u Rijeci

Internasjonal tittel:

Journal of the Polytechnic of Rijeka

Print ISSN:

1848-1299         Periode: [2013 .. ]

Electronic ISSN:

1849-1723         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Kroatisk

Land:

Kroatia

URL:

https://student.veleri.hr/zbornik/

Utgiver:

Veleučilište u Rijeci - Polytechnic of Rijeka

ITAR-kode:

1030871

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig samfunnsforskning

Kriterier

Redaksjon:

Vitenskapelig

Fagfellevurdering:

Fagfellevurdert

Forfatterkrets:

Nasjonal

Åpen tilgang

SHERPA RoMEO:

  N/A

DOAJ:

  Nei, er ikke indeksert i DOAJ

UNIT-avtale:

  Nei, er ikke inkludert i de store UNIT-avtalene

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere