NO EN Logg inn

Corporate Law & Governance Review

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Corporate Law & Governance Review

Electronic ISSN:

2664-1542         Periode: [2019 .. ]

Språk:

Engelsk

Land:

Ukraina

URL:

https://www.virtusinterpress.org/-Corporate-La[..]

Forlag:

Virtus InterPress

ITAR-kode:

1030731

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-04-06
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-04-03
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.