Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket

Internasjonal tittel: Publication Series - The Norwegian Institute of Local history at The National Library of Norway
Print ISSN: 0802-720X
    Print startår: 1971
ITAR-kode: 1030590
Språk: Flerspråklig
Land: Norge
URL: https://lokalhistorie.no/?page_id=101
Utgiver: Nasjonalbiblioteket
NPI Fagfelt: Historie
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere