مجلة الاداب والعلوم الاجتماعية

Internasjonal tittel: Revue des lettres et sciences sociales
Print ISSN: 1112-4776
    Print startår: 2004
Electronic ISSN: 2588-1906
    Electronic startår: 2017
ITAR-kode: 1030629
Språk: Arabisk
Land: Algerie
URL: http://revues.univ-setif2.dz/revue/?lang=fr
Utgiver: Université Mohamed Lamine débaghine Sétif2
NPI Fagfelt: Sosiologi
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere