Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker

Internasjonal tittel: Praxeology - A critical reflexive view on social practices
Electronic ISSN: 2535-6437
    Electronic startår: 2019
ITAR-kode: 1030624
Språk: Flerspråklig
Land: Norge
URL: https://boap.uib.no/index.php/praxeologi/index
Utgiver: Forskningsgruppen Praxeologi
NPI Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere