NO EN Logg inn

Speculum Musicae

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Speculum Musicae

p-ISSN:

2295-5607         Periode: [1997 .. ]

Språk:

Italiensk

Utgiverland:

Belgia

URL:

http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.as[..]

Forlag:

Brepols

ITAR-kode:

1030414

NPI Fagfelt:

Musikkvitenskap
Kriterier

❌ Ukjent vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

❌ Ukjent forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-03
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-03
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 0
2020 0
2019 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.