Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Matematičke znanosti

Internasjonal tittel: Proceeding of the Croatian Academy of Sciences and Arts. Mathematical Sciences
Print ISSN: 1845-4100
    Print startår: 2003
Electronic ISSN: 1849-2215
    Electronic startår: 2013
ITAR-kode: 1030387
Språk: Flerspråklig
URL: https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/radhazumz/
Utgiver: Croatian Academy of Sciences and Arts (HAZU)
NPI Fagfelt: Matematikk
Fagfellevurdering: Ukjent
Forfatterkrets: Nasjonal
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere