Europe and the World: A law review

Internasjonal tittel: Europe and the World: A law review
Electronic ISSN: 2399-2875
    Electronic startår: 2017
ITAR-kode: 1030469
Språk: Engelsk
URL: https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/e[..]
Forlag: UCL Press
NPI Fagfelt: Rettsvitenskap
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere