Ecosystems and People

Basisinfo

Internasjonal tittel:

Ecosystems and People

Print ISSN:

2639-5908         Periode: [2019 .. ]

Electronic ISSN:

2639-5916         Periode: [2019 .. ]

Språk:

Engelsk

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/tbsm22/current

Forgjengere:

International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1030153

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig naturvitenskap og medisin

Kriterier

Vitenskapelig:

Vitenskapelig

Fagfellevurdering:

Fagfellevurdert

Forfatterkrets:

Internasjonal

Åpen tilgang

SHERPA RoMEO:

  Gray

DOAJ:

  Ja, er indeksert i DOAJ

UNIT-avtale:

  Nei, er ikke inkludert i de store UNIT-avtalene

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 1.0 1.0
2018 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere