Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse

Basisinfo

Original tittel:

Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse

Internasjonal tittel:

Actualities of civil and commercial law and legal practice

Print ISSN:

1986-5821         Periode: [2003 .. ]

Språk:

Kroatisk

Land:

Bosnia-Hercegovina

URL:

http://pf.sum.ba/2-uncategorised/694-xvi-me%C4[..]

Utgiver:

Faculty of Law, University of Mostar

ITAR-kode:

1029984

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap

Kriterier

Redaksjon:

Vitenskapelig

Fagfellevurdering:

Fagfellevurdert

Forfatterkrets:

Internasjonal

Åpen tilgang

SHERPA RoMEO:

  N/A

DOAJ:

  Nei, er ikke indeksert i DOAJ

UNIT-avtale:

  Nei, er ikke inkludert i de store UNIT-avtalene

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 0 0.0 0.0
2018 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere