Revija za pravo i ekonomiju

Basisinfo

Original tittel:

Revija za pravo i ekonomiju

Internasjonal tittel:

Review for the law and economics

Print ISSN:

1512-6706         Periode: [2000 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Land:

Bosnia-Hercegovina

URL:

https://pf.unmo.ba/nir/revija-za-pravo-i-ekono[..]

Utgiver:

Faculty of Law, "Dzemal Bijedic"University of Mostar

ITAR-kode:

1029980

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap

Kriterier

Vitenskapelig:

Vitenskapelig

Fagfellevurdering:

Fagfellevurdert

Forfatterkrets:

Nasjonal

Åpen tilgang

SHERPA RoMEO:

  N/A

DOAJ:

  Nei, er ikke indeksert i DOAJ

UNIT-avtale:

  Nei, er ikke inkludert i de store UNIT-avtalene

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere