NO EN Logg inn

Theoretical Roman Archaeology Journal

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Theoretical Roman Archaeology Journal

Electronic ISSN:

2515-2289         Periode: [2018 .. ]

Språk:

Engelsk

Land:

Storbritannia

URL:

https://traj.openlibhums.org/

Utgiver:

Open Library of Humanities

ITAR-kode:

1029520

NPI Fagfelt:

Arkeologi og konservering
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-03-26
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-03-31
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.