Theoretical Roman Archaeology Journal

Internasjonal tittel: Theoretical Roman Archaeology Journal
Electronic ISSN: 2515-2289
    Electronic startår: 2018
ITAR-kode: 1029520
Språk: Engelsk
Land: Storbritannia
URL: https://traj.openlibhums.org/
Utgiver: Open Library of Humanities
NPI Fagfelt: Arkeologi og konservering
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere