NO EN Logg inn

Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing

p-ISSN:

0809-9707         Periode: [2006 .. ]

e-ISSN:

1892-977X         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Norsk (bokmål)

Utgiverland:

Norge

URL:

https://inspiratidsskrift.no/

Forlag:

Cappelen Damm Akademisk

Utgiver:

Norsk sykepleierforbund, Anestesisykepleiernes landsgruppe

ITAR-kode:

1029517

NPI Fagfelt:

Anestesi, intensiv, akutt
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-08
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-12
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 4.35 6.7292
2019 1 1.8333 2.2071
2018 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.