NO EN Logg inn

Forskning og Forandring

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Forskning og Forandring

Internasjonal tittel:

Research and Change

e-ISSN:

2535-5279         Periode: [2018 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Norge

URL:

https://forskningogforandring.dk/index.php/fof

Forlag:

Cappelen Damm Akademisk

ITAR-kode:

1029504

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig samfunnsforskning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-04-29
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-04-24
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 2.0 2.0
2018 1 6.0 6.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.