Asian Pacific Journal of Reproduction

 

Dette er et Open Access tidsskrift ifølge:Print ISSN oppslag
Sist oppdatert: 2018-06-04

Internasjonal tittel: Asian Pacific Journal of Reproduction
Print ISSN: 2305-0500
    Print startår: 2012
Språk: Engelsk
URL: http://www.apjr.net
Forlag: Wolters Kluwer
NPI Fagfelt: Biologi
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere