Journal of Librarianship and Scholarly Communication

 

Dette er et Open Access tidsskrift ifølge:Online ISSN oppslag
Sist oppdatert: 2018-06-04

Internasjonal tittel: Journal of Librarianship and Scholarly Communication
Electronic ISSN: 2162-3309
    Electronic startår: 2012
Språk: Engelsk
Land: USA
URL: https://jlsc-pub.org/
Utgiver: Pacific University Libraries
NPI Fagfelt: Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere