Sustainable Water Resources Management

Internasjonal tittel: Sustainable Water Resources Management
Print ISSN: 2363-5037
Electronic ISSN: 2363-5045
ITAR-kode: 1028831
Språk: Engelsk
URL: https://link.springer.com/journal/40899
Forlag: Springer
NPI Fagfelt: Geofag
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 - -
2017 1 0.1667 0.5307

Logg inn for å kommentere