IIE Transactions

Basisinfo

Original tittel:

IIE Transactions

Internasjonal tittel:

IISE Transactions

Print ISSN:

2472-5854         Periode: [2017 .. ]

Electronic ISSN:

2472-5862         Periode: [2017 .. ]

Språk:

Engelsk

Land:

USA

URL:

http://www.tandfonline.com/toc/uiie21/current

Forgjengere:

IIE Transactions

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1029107

NPI Fagfelt:

Biblioteks- og informasjonsvitenskap

Kriterier

Vitenskapelig:

Vitenskapelig

Fagfellevurdering:

Fagfellevurdert

Forfatterkrets:

Nasjonal

Åpen tilgang

SHERPA RoMEO:

  Gray

DOAJ:

  Nei, er ikke indeksert i DOAJ

UNIT-avtale:

  Nei, er ikke inkludert i de store UNIT-avtalene

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere