Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas

Internasjonal tittel: RACSAM
Print ISSN: 1578-7303
    Print startår: 2001
Electronic ISSN: 1579-1505
    Electronic startår: 2001
ITAR-kode: 1028402
Språk: Engelsk
Land: Tyskland
URL: https://link.springer.com/journal/13398
Forlag: Springer
NPI Fagfelt: Matematikk
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.3333 0.7506

Logg inn for å kommentere