Journal of Clinical and Translational Endocrinology

 

Dette er et Open Access tidsskrift ifølge:Print ISSN oppslag
Sist oppdatert: 2018-06-04

Internasjonal tittel: Journal of Clinical and Translational Endocrinology
Print ISSN: 2214-6237
    Print startår: 2014
ITAR-kode: 1028237
Språk: Engelsk
Land: Nederland
URL: http://www.jctejournal.com
Forlag: Elsevier
NPI Fagfelt: Endokrinologi
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 - -
2017 1 0.2738 1.4554

Logg inn for å kommentere