Necesse

SHERPA RoMEO:
Ikke i SR
Sist oppdatert: 2018-12-18

 
Internasjonal tittel: Necesse
Print ISSN: 2464-353X
    Print startår: 2016
Electronic ISSN: 2535-2903
    Electronic startår: 2016
ITAR-kode: 1028230
Språk: Flerspråklig
Land: Norge
URL: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2391663
Utgiver: Sjøkrigsskolen
NPI Fagfelt: Tverrfaglig teknologi
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 0 0.0 0.0
2018 1 - -
2017 1 4.0 0.0

Logg inn for å kommentere