Annals of the International Communication Association

Internasjonal tittel: Annals of the International Communication Association
Electronic ISSN: 2380-8977
ITAR-kode: 1028102
Språk: Engelsk
URL: http://www.tandfonline.com/toc/rica20/current
Forlag: Taylor & Francis
NPI Fagfelt: Medier og kommunikasjon
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 0.0 0.0
2017 1 - -

Logg inn for å kommentere