International journal of bipolar disorders

 

Dette er et Open Access tidsskrift ifølge:Online ISSN oppslag
Sist oppdatert: 2018-11-07

Internasjonal tittel: International journal of bipolar disorders
Electronic ISSN: 2194-7511
    Electronic startår: 2013
ITAR-kode: 1027795
Språk: Engelsk
Land: Tyskland
URL: http://journalbipolardisorders.springeropen.com/
Forlag: Springer
NPI Fagfelt: Psykiatri
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 - -
2017 1 0.6857 1.7869
2016 1 0.7115 1.5795

Logg inn for å kommentere