Rendiconti Lincei SCIENZE FISICHE E NATURALI

SHERPA RoMEO:
Grønn
Sist oppdatert: 2019-10-09

 
Internasjonal tittel: Rendiconti Lincei SCIENZE FISICHE E NATURALI
Print ISSN: 2037-4631
    Print startår: 2008
Electronic ISSN: 1720-0776
    Electronic startår: 2008
ITAR-kode: 1027617
Språk: Engelsk
Land: Italia
URL: http://link.springer.com/journal/12210
Forlag: Springer
NPI Fagfelt: Biologi
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.3333 0.5814

Logg inn for å kommentere