Hrvatski dijalektološki zbornik (HDZ)

Internasjonal tittel: Hrvatski dijalektološki zbornik (HDZ)
Print ISSN: 0439-691X
    Print startår: 1956
Electronic ISSN: 2459-4849
ITAR-kode: 1030513
Språk: Kroatisk
Land: Kroatia
URL: http://hrcak.srce.hr/hrvatski-dijalektoloski-z[..]
Utgiver: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Croatian Academy of Sciences and Arts
NPI Fagfelt: Lingvistikk
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere