Advances in Physics: X

Basisinfo

Internasjonal tittel:

Advances in Physics: X

Electronic ISSN:

2374-6149         Periode: [2016 .. ]

Språk:

Engelsk

URL:

http://www.tandfonline.com/toc/tapx20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1026459

NPI Fagfelt:

Fysikk

Kriterier

Vitenskapelig:

Vitenskapelig

Fagfellevurdering:

Fagfellevurdert

Forfatterkrets:

Internasjonal

Åpen tilgang

SHERPA RoMEO:

  Green

DOAJ:

  Ja, er indeksert i DOAJ

UNIT-avtale:

  Nei, er ikke inkludert i de store UNIT-avtalene

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.2 0.4472
2017 1 0.0 0.0
2016 1 1.3333 1.7506

Logg inn for å kommentere