Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity

Internasjonal tittel: Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity
Electronic ISSN: 2199-8531
    Electronic startår: 2015
ITAR-kode: 1026375
Språk: Engelsk
Land: Tyskland
URL: https://www.mdpi.com/journal/JOItmC
Forlag: MDPI
NPI Fagfelt: Økonomisk-administrative fag
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 2.0 2.0
2017 1 2.0 2.0
2016 1 1.0 1.0

Logg inn for å kommentere