Potchefstroomse Elektroniese Regsblad

Internasjonal tittel: Potchefstroom Electronic Law Journal
Electronic ISSN: 1727-3781
    Electronic startår: 1998
ITAR-kode: 1026701
Språk: Flerspråklig
Land: Sør-Afrika
URL: http://www.nwu.ac.za/p-per/index.html
Utgiver: Faculty of Law, North-West University
NPI Fagfelt: Rettsvitenskap
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere