Potchefstroomse Elektroniese Regsblad

Basisinfo

Original tittel:

Potchefstroomse Elektroniese Regsblad

Internasjonal tittel:

Potchefstroom Electronic Law Journal

Electronic ISSN:

1727-3781         Periode: [1998 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Land:

Sør-Afrika

URL:

http://www.nwu.ac.za/p-per/index.html

Utgiver:

Faculty of Law, North-West University

ITAR-kode:

1026701

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap

Kriterier

Vitenskapelig:

Vitenskapelig

Fagfellevurdering:

Fagfellevurdert

Forfatterkrets:

Nasjonal

Åpen tilgang

SHERPA RoMEO:

  Blue

DOAJ:

  Ja, er indeksert i DOAJ

UNIT-avtale:

  Nei, er ikke inkludert i de store UNIT-avtalene

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere