Recycling

Internasjonal tittel: Recycling
Print ISSN: 2313-4321
ITAR-kode: 1026243
Språk: Engelsk
URL: http://www.mdpi.com/journal/recycling
Forlag: MDPI
NPI Fagfelt: Miljøteknologi og industriell økologi
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Ukjent
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 0 - -
2018 0 0.0 0.0
2017 0 0.0 0.0
2016 0 0.0 0.0
2015 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere