NO EN Logg inn

Open Library of Humanities

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Open Library of Humanities

e-ISSN:

2056-6700         Periode: [2015 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://olh.openlibhums.org/

Utgiver:

Open Library of Humanities

ITAR-kode:

1026250

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig humanistisk forskning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

❌ Ukjent forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-04-24
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-04-24
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 0.0 0.0
2018 1 1.8333 2.4966
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.