Open Library of Humanities

Internasjonal tittel: Open Library of Humanities
Electronic ISSN: 2056-6700
    Electronic startår: 2015
ITAR-kode: 1026250
Språk: Engelsk
Land: Storbritannia
URL: https://olh.openlibhums.org/
Utgiver: Open Library of Humanities
NPI Fagfelt: Tverrfaglig humanistisk forskning
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Ukjent
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 1.8333 2.4966
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere