NO EN Logg inn

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Internasjonal tittel:

Nordic Journal of Pedagogy and Critique

Electronic ISSN:

2387-5739         Periode: [2015 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Land:

Norge

URL:

https://pedagogikkogkritikk.no

Forlag:

Cappelen Damm Akademisk

ITAR-kode:

1025907

NPI Fagfelt:

Pedagogikk og utdanning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-03-29
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-03-29
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 12.0 12.8081
2018 1 11.0 11.4142
2017 1 8.0 8.4142
2016 1 14.9667 16.986
2015 1 4.0 4.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.