Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

SHERPA RoMEO:
Grønn
Sist oppdatert: 2018-12-18

 

Dette er et Open Access tidsskrift ifølge:Online ISSN oppslag
Sist oppdatert: 2019-06-03

Internasjonal tittel: Nordic Journal of Pedagogy and Critique
Electronic ISSN: 2387-5739
    Electronic startår: 2015
ITAR-kode: 1025907
Språk: Flerspråklig
Land: Norge
URL: https://pedagogikkogkritikk.no
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Utgiver: Cappelen Damm Akademisk
NPI Fagfelt: Pedagogikk og utdanning
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 11.0 11.4142
2017 1 8.0 8.4142
2016 1 14.9667 16.986
2015 1 4.0 4.0

Logg inn for å kommentere