Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Basisinfo

Original tittel:

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Internasjonal tittel:

Collected Papers of Zagreb Law Faculty

Print ISSN:

0350-2058         Periode: [1948 .. ]

Electronic ISSN:

1849-1154         Periode: [2006 .. ]

Språk:

Kroatisk

Land:

Kroatia

URL:

https://www.pravo.unizg.hr/zbornik

Utgiver:

Pravni fakultet u Zagrebu/ Faculty of Law, University of Zagreb

ITAR-kode:

1030514

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap

Kriterier

Vitenskapelig:

Vitenskapelig

Fagfellevurdering:

Fagfellevurdert

Forfatterkrets:

Nasjonal

Åpen tilgang

SHERPA RoMEO:

  Gray

DOAJ:

  Ja, er indeksert i DOAJ

UNIT-avtale:

  Nei, er ikke inkludert i de store UNIT-avtalene

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere