International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED)

Internasjonal tittel: International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED)
Electronic ISSN: 2308-4359
    Electronic startår: 2011
ITAR-kode: 1025001
Språk: Engelsk
Land: Internasjonal
URL: http://www.thinkmind.org/index.php?view=instan[..]
Forlag: International Academy, Research and Industry Association (IARIA)
NPI Fagfelt: Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 6.5833 8.2169
2015 1 0.375 1.3416
2014 1 0.625 0.625

Logg inn for å kommentere