NO EN Logg inn

Middle East Critique

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Middle East Critique

Print ISSN:

1943-6149         Periode: [2009 .. ]

Electronic ISSN:

1943-6157         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Engelsk

Land:

Storbritannia

URL:

http://www.tandfonline.com/loi/ccri20

Forgjengere:

Middle East Critique

Forlag:

Routledge

ITAR-kode:

1024710

NPI Fagfelt:

Asiatiske og afrikanske studier
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-03-03
 Indeksert av SHERPA RoMEO - Sist oppdatert  2021-03-03
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-02-27
Taylor & Francis-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2
2019 2 1.0 3.0
2018 2 0.0 0.0
2017 2 1.5 5.7577
2016 2 1.0 3.0
2015 2 0.0 0.0
2014 2 2.0 6.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 1.0 3.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere