Genome Announcements

SHERPA RoMEO:
Grønn
Sist oppdatert: 2016-07-19

 
Internasjonal tittel: Genome Announcements
Electronic ISSN: 2169-8287
    Electronic startår: 2013
ITAR-kode: 1023106
Språk: Engelsk
Land: USA
URL: http://genomea.asm.org/
Utgiver: American Society for Microbiology
NPI Fagfelt: Biologi
Fagfellevurdering: Ikke fagfellevurdering
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 0 - -
2017 0 0.0 0.0
2016 0 0.0 0.0
2015 0 0.0 0.0
2014 0 0.0 0.0
2013 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere