NO EN Logg inn

PsykTestBARN

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

PsykTestBARN

Electronic ISSN:

1893-9910         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Land:

Norge

URL:

http://www.psyktestbarn.no

Utgiver:

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Hel

ITAR-kode:

1023857

NPI Fagfelt:

Psykiatri
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-03-24
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-03-25
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 3.25 4.3584
2018 1 3.1667 4.463
2017 1 2.0 2.8284
2016 1 0.5 0.7071
2015 1 2.8333 3.6987
2014 1 2.0 2.0
2013 1 4.0 4.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.