NO EN Logg inn

Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT)

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT)

Internasjonal tittel:

Nordic Journal of Practical Theology

p-ISSN:

1893-4773         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Norsk (bokmål)

Utgiverland:

Norge

URL:

https://www.mf.no/tpt

Forgjengere:

Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende

Utgiver:

MF vitenskapelig høyskole

ITAR-kode:

1021492

NPI Fagfelt:

Teologi og religionsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-04-20
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-04-19
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Kommentar fra NSD

Åpen tilgang til artiklene: https://journals.mf.no/.

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 10.0 10.3938
2018 1 8.0 8.8284
2017 1 10.0 10.4142
2016 1 12.3333 14.7252
2015 1 10.0 10.4142
2014 1 9.5 9.5
2013 1 3.5 3.5
2012 1 2.75 2.75
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.