NO EN Logg inn

IEEE Infocom. Proceedings

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Infocom. Proceedings

Print ISSN:

0743-166X         Periode: [1982 .. ]

Språk:

Engelsk

Land:

USA

URL:

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?pun[..]

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

1020086

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-03-22
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-03-23
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2
2019 2 0.7 4.5018
2018 2 0.0 0.0
2017 2 0.0 0.0
2016 2 1.4 6.7764
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.2 0.2
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.33 1.33
2011 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.