Sage Open

SHERPA RoMEO:
Grønn
Sist oppdatert: 2018-12-18

 

Dette er et Open Access tidsskrift ifølge:Online ISSN oppslag
Sist oppdatert: 2019-01-09

Internasjonal tittel: Sage Open
Electronic ISSN: 2158-2440
    Electronic startår: 2011
ITAR-kode: 1020625
Språk: Engelsk
Land: Storbritannia
URL: http://sgo.sagepub.com/
Forlag: Sage Publications
NPI Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 - -
2017 1 3.3667 5.0335
2016 1 8.7167 11.4101
2015 1 10.7 13.3399
2014 1 2.1667 2.1667
2013 1 6.1667 6.1667
2012 1 1.0 1.0
2011 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere