NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

Nordic Studies in Education

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Nordic Studies in Education

p-ISSN:

1891-5914         Periode: [2010 .. 2018]

e-ISSN:

1891-5949         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Norge

URL:

https://noredstudies.org/index.php/nse

Forgjengere:

Nordisk Pedagogik

Forlag:

Cappelen Damm Akademisk

ITAR-kode:

1019033

NPI Fagfelt:

Pedagogikk og utdanning

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 5.0 5.0
2019 1 5.0 5.8284
2018 1 11.1667 13.5462
2017 1 5.0 5.9741
2016 1 5.1667 6.8346
2015 1 4.0 4.0
2014 1 7.0 7.0
2013 1 6.3332 6.3332
2012 1 11.99 11.99
2011 1 7.5 7.5
2010 1 8.0 8.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.