NO EN Logg inn

Eurosurveillance

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Eurosurveillance

p-ISSN:

1025-496X         Periode: [1995 .. ]

e-ISSN:

1560-7917         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Sverige

URL:

http://www.eurosurveillance.org/

Utgiver:

European Centre for Disease Prevention and Control

ITAR-kode:

1015455

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-04-15
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-04-16
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 0.5921 2.5805
2018 1 0.0673 0.5438
2017 1 0.25 0.65
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.2949 1.5095
2014 1 0.25 0.25
2013 1 0.6666 0.6666
2012 1 0.38 0.38
2011 1 0.14 0.14
2010 1 0.1 0.1
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.