Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL

Internasjonal tittel: Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL
Electronic ISSN: 1890-5900
    Electronic startår: 2009
ITAR-kode: 1007719
Land: Norge
URL: https://noril.uib.no/index.php/noril/index
NPI Fagfelt: Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 3.5 3.7071
2017 1 0.0 0.0
2016 1 1.0 1.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 1.0 1.0
2008 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere