Philosophical Papers

SHERPA RoMEO:
Grønn
Sist oppdatert: 2019-01-23

 
Internasjonal tittel: Philosophical Papers
Print ISSN: 0556-8641
    Print startår: 1972
Electronic ISSN: 1996-8523
ITAR-kode: 1003118
Språk: Engelsk
Land: Sør-Afrika
URL: http://www.tandfonline.com/loi/rppa20
Forlag: Routledge
Utgiver: Co-published with UNISA Press
NPI Fagfelt: Filosofi og idéhistorie
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere