NO EN Logg inn

Journal of Alloys and Compounds

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Alloys and Compounds

Print ISSN:

0925-8388         Periode: [1991 .. ]

Electronic ISSN:

1873-4669         Periode: [ .. ]

Land:

Nederland

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

9719

NPI Fagfelt:

Materialteknologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-02-16
 Indeksert av SHERPA RoMEO - Sist oppdatert  2021-02-16
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-02-01
Elsevier-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Chr. Michelsens Institutt
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Lovisenberg diakonale høgskole
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 7.6071 12.5869
2018 1 2.8347 5.9484
2017 1 6.3095 9.9465
2016 1 1.125 2.3255
2015 1 1.1163 3.4621
2014 1 1.9048 1.9048
2013 1 2.8 2.8
2012 1 1.02 1.02
2011 1 3.93 3.93
2010 1 0.52 0.52
2009 1 2.4 2.4
2008 1 3.81 3.81
2007 1 4.55 4.55
2006 1 0.2 0.2
2005 1 5.33 5.33
2004 1 4.41 4.41
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere