NO EN Logg inn

IEEE Transactions on Control Systems Technology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Transactions on Control Systems Technology

Print ISSN:

1063-6536         Periode: [1993 .. ]

Electronic ISSN:

1558-0865         Periode: [ .. ]

Land:

USA

URL:

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp[..]

ITAR-kode:

9124

NPI Fagfelt:

Elektronikk og kybernetikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-04-10
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-04-12
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2
2019 2 1.8333 7.6551
2018 2 3.3333 12.4332
2017 2 3.7631 16.3128
2016 2 4.4333 20.9756
2015 2 0.625 3.0209
2014 2 3.2917 9.8751
2013 2 2.3333 6.9999
2012 2 2.83 8.49
2011 2 1.63 4.89
2010 2 0.63 1.89
2009 1 2.75 2.75
2008 1 2.65 2.65
2007 1 0.75 0.75
2006 2 0.0 0.0
2005 1 0.83 0.83
2004 1 1.32 1.32
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.