Folklore

SHERPA RoMEO:
Grønn
Sist oppdatert: 2019-01-23

 
Internasjonal tittel: Folklore
Print ISSN: 0015-587X
    Print startår: 1890
Electronic ISSN: 1469-8315
ITAR-kode: 8630
Språk: Engelsk
Land: Storbritannia
URL: http://www.tandfonline.com/toc/rfol20/current
Forlag: Routledge
NPI Fagfelt: Kulturvitenskap
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 2 - -
2019 2 - -
2018 2 1.5 5.7577
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 1.0 4.2426
2014 2 0.0 0.0
2013 2 1.0 3.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 1.0 3.0
2005 2 0.0 0.0
2004 1 1.0 1.0

Logg inn for å kommentere