NO EN Logg inn

European journal of paediatric neurology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

European journal of paediatric neurology

Print ISSN:

1090-3798         Periode: [1997 .. ]

Electronic ISSN:

1532-2130         Periode: [ .. ]

Land:

Storbritannia

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1[..]

ITAR-kode:

8446

NPI Fagfelt:

Nevrologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-02-09
 Indeksert av SHERPA RoMEO - Sist oppdatert  2021-02-16
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-02-01
Elsevier -avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Chr. Michelsens Institutt
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Lovisenberg diakonale høgskole
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 0.4603 1.1013
2018 1 0.85 1.9187
2017 1 0.25 0.5774
2016 1 0.9125 2.7064
2015 1 0.9968 2.6277
2014 1 1.6071 1.6071
2013 1 0.2083 0.2083
2012 1 1.26 1.26
2011 1 0.47 0.47
2010 1 0.14 0.14
2009 1 0.69 0.69
2008 1 1.3 1.3
2007 1 0.85 0.85
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.22 0.22
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere